Официално становище на Министерство на външните работи относно реда на посещение от български граждани на незаконно анексираните територии на Автономна Република (АР) Крим и гр. Севастопол.

отвори