ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ НА НВО 2022

За поредна година учениците от ПМГ „Христо Смирненски“ се представиха достойно на изпитите за НВО по български език и литература и математика в VII и X клас.
Средният резултат на учениците ни по математика в VII клас е 85,45 т. при среден резултат за област Перник от 28,35 т. и за страната – 35,32 т. Мартин Цветанов постигна максимален резултат от 100 точки, а 44% от седмокласниците са с резултат над 90 точки.
Учениците от Х клас са със среден резултат по математика 51,84 т., като за сравнение средният резултат за област Перник е 24,85 т., а за страната – 34,72 т. С най-високо постижение от 88,36 точки са учениците от X а клас – първият випуск петокласници, които ПМГ „Христо Смирненски“ прие през 2016/2017 учебна година. Виктория Валентинова и Деян Тасев са с максимален резултат от 100 точки, а Виктор Захаринов, Деян Ботев, Дейвид Райнов, Марио Пъшев и Николай Йорданов са с 99,5 т.
Отлични са и резултатите от изпита по български език и литература. Средният резултат в VII клас е 81,04 т. при среден резултат за област Перник от 52,11 т. и за страната – 53,63 т. Най-висок резултат от 92 т. има Иванета Иванова, а 52% от учениците са с резултат над 80 т. Достойно е представянето и на учениците от Х клас – 60,27 т. при среден резултат за област Перник от 40,5 т. и за страната – 43,16 т. С най-висок резултат 65,13 т. отново са учениците от X а клас, като Деян Ботев има 88 т., а 54% от учениците имат над 70 точки.
Поздравления за отличното представяне на всички ученици и всеотдайната работа на техните преподаватели!