Открит урок по учебна практика “Разработка на софтуер”

На 20 март 2023 г. под ръководството на г-жа Румяна Ачанова беше проведен открит урок по учебна практика  „Разработка на софтуер“ с ученици от 11Б клас, обучаващи се по професия „Приложен програмист“.  Гости на събитието бяха: г-жа Росица Симеонова – старши експерт по професионално образование и обучение, заместник-директорите на ПМГ г-жа Йорданка Антонова и г-жа Владислава Петрова, учители по информатика и ИТ от училището.

Разработката на софтуер предполага добре усвоени знания и умения по програмиране, обектно-ориентирано програмиране, алгоритми и структури от данни, бази от данни. В тези учебни часове учениците създават конзолни, десктоп и уеб приложения. Като истински програмисти работят в екип, използвайки система за контрол на версиите Git  и хранилище за кода в GitHub. Бъдещите програмисти, разделени в екипи по трима ученици, създадоха конзолно приложение Calculator. Работата започна през изминалата седмица, като всеки от участниците в екипа създаваше методи и компонентни тестове за проверка на работата им. В края на урока най-бързият екип направи демонстрация на работата на приложението си, а в последния от петте учебни часа, отделени за работа по проекта, всички екипи завършиха своите приложения и ги представиха.

Видео