Открит урок по география и икономика

На 29.05.2024 г. г-жа Елиза Величкова представи урок по география и икономика в VІ а клас в ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник, на тема: “Моите географски изследвания”. Гости на откритата педагогическа практика бяха  г-жа Емилия Грозданова  – директор, и г-жа Милена Александрова – заместник-директор. По време на учебното занятие учениците бяха разделени на три екипа и имаха задача да проучат информация и снимков материал за един от островите на Океания: Нова Гвинея, Нова Зеландия и Хавайските острови. Подготвиха презентации, информационно табло и макет. Всички се представиха отлично и обогатиха своите знания по география и икономика. Географските изследвания оказват положително въздействие върху повишаването на качеството на образованието на учениците.

Поздравления за учениците и техния преподавател!