Открит урок по английски език

На 16 ноември учениците от VIII Г клас в ПМГ “Христо Смирненски” под ръководството на г-жа Павлина Василева /главен учител по английски език/ представиха открит урок на тема: FESTIVALS AROUND THE WORLD AND IN MY MOTHERLAND. Гости на събитието бяха директора на училището – г-жа Емилия Грозданова, учителите по английски език – г-жа Елена Николова, г-жа Десислава Стойнева, г-жа Ралица Иванова и г-жа Лили Иванова; г-жа Петя Атанасова – учител по български език и литература, г-жа Джейн-Ванина Битнер – учител по биология с английски език и класен ръководител на класа.
Учениците демонстрираха отлично владеене на езиковите норми на английския език и свободно общуване с богат речников набор.
Три екипа подготвиха презентации за фестивали от нашата култура и история, а именно:
The Cherry Festival in Kyustendil – Made by: Simona Vencislavova, Radostina Todorova and Emily Baneva
The Rose Festival – Produced by: Ema Nikolova, Danaya Savova and Petya Popova
Surva – Monika Hristova.

В заключителната част на урока учениците премериха сили чрез викторина, съдържаща въпроси от целия юнит/модул – knowledge through entertainment and entertainment through knowledge!
All festivals are cultural in one way or another. There are many types of cultural festivals such as National, Religious and Seasonal. They all serve the purpose of bringing happiness to our lives, and strengthen our sense of community.