ОТКРИВАНЕ НА КЛУБ ПО РОБОТИКА КЪМ ПМГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

На 30.09  се състоя официалното откриване на клуба по роботика към ПМГ „Христо Смирненски“ гр. Перник , който е част от дейностите по международния проект Мрежа от IcT Robo Clubs.

Тази инициатива на Еразъм + включва партньори от България, Румъния и Словакия, които ще създадат мрежа от ИКТ клубове по Роботика.

Целта на този проект е да се подобри иновативното образование, да се увеличи интереса на младите хора към изучаването на ИКТ и областта на  роботиката.

Гости на събитието бяха доц. Найден Шиваров , гл. ас. Денис Чикуртев и Станислав Йовков- докторант от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН. Те  зарадваха младите програмисти с демонстрация на робот,който използва камера с изкуствен интелект, както и специализирана софтуерна програма,която се използва за симулация на роботи(ROS).

Ръководителят на клуба по Роботика към ПМГ „Христо Смирненски“ г-н Радослав Василев представи основните дейности на клуба, а след това заедно със своите възпитаници направиха две  демонстрации с робот. Първата показа как роботът следва линия чрез сензор за линия, втората- как роботът преминава през лабиринт, като използва ултразвуков сензор и сензори за препятствие.

Представен беше и печат с 3D принтер, като беше отпечатан модел на две зъбни предавки. Накрая следваха и няколко симулации: задвижване на сервомотор, ултразвуков сензор, ротационен енкодер,  LCD дисплей 16×2, две симулации на Hummer Bot в  Unity.

Празникът завърши с много добро настроение, ентусиазирани млади хора, снимки за спомен и пожеланието Перник от миньорски град да се превърне в център на Роботиката за България.

На 30.09  се състоя официалното откриване на клуба по роботика към ПМГ „Христо Смирненски“ гр. Перник , който е част от дейностите по международния проект Мрежа от IcT Robo Clubs.

Тази инициатива на Еразъм + включва партньори от България, Румъния и Словакия, които ще създадат мрежа от ИКТ клубове по Роботика.

Целта на този проект е да се подобри иновативното образование, да се увеличи интереса на младите хора към изучаването на ИКТ и областта на  роботиката.

Гости на събитието бяха доц. Найден Шиваров , гл. ас. Денис Чикуртев и Станислав Йовков- докторант от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН. Те  зарадваха младите програмисти с демонстрация на робот,който използва камера с изкуствен интелект, както и специализирана софтуерна програма,която се използва за симулация на роботи(ROS).

Ръководителят на клуба по Роботика към ПМГ „Христо Смирненски“ г-н Радослав Василев представи основните дейности на клуба, а след това заедно със своите възпитаници направиха две  демонстрации с робот. Първата показа как роботът следва линия чрез сензор за линия, втората- как роботът преминава през лабиринт, като използва ултразвуков сензор и сензори за препятствие.

Представен беше и печат с 3D принтер, като беше отпечатан модел на две зъбни предавки. Накрая следваха и няколко симулации: задвижване на сервомотор, ултразвуков сензор, ротационен енкодер,  LCD дисплей 16×2, две симулации на Hummer Bot в  Unity.

Празникът завърши с много добро настроение, ентусиазирани млади хора, снимки за спомен и пожеланието Перник от миньорски град да се превърне в център на Роботиката за България.

снимки от събитието

снимки от събитието