Обучение на учители от ПМГ “Христо Смирненски” в ЦЕРН

В периода 18.09.2022 – 24.09.2022 г. бе проведено обучение за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по общообразователна подготовка по предметите информатика и информационни технологии по Национална програма  „Мотивирани учители и квалификация“. В него взеха участие и двама преподаватели от ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник: Румяна Ачанова – старши учител по информатика и ИТ и Румяна Славова – старши учител по информатика и ИТ.

Обучението се проведе в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Женева, Швейцария. То включваше редица лекции, лабораторни упражнения, демонстрации и социални събития. Учителите имаха невероятната възможност да се докоснат до най-новите технологии в световния научен център, да се запознаят със съвременната наука, която се развива в ЦЕРН, да общуват с  българските учени, работещи там.

По време на лекциите присъстващите бяха въведени във физиката на елементарните частици, ускорителите и тяхното бъдеще. Беше представена информация за комплекса ускорители в ЦЕРН и  управлението им. Учителите се запознаха с предназначението и работата на  детекторите на елементарни частици и електрониката, която се използва за експериментите, както и с приложението на откритията в медицината. Специално внимание беше обърнато на откриването на Хигс бозона и изучаването на тъмната страна на Вселената. Особено интересни за информатиците бяха лекциите за грид технологиите, суперкомпютрите и доброволните изчисления, за сервизните роботи и тяхното приложение в опасни среди. Учителите имаха възможност да посетят: Контролния център на ЦЕРН CCC,  Antimatter Factory (фабрика за антиматерия), ускорителя LEIR (пръстен за йони с ниски енергии),  Data Centre (център за данни), офиса на Тим Бърнърс-Лий, където е изобретена world wide web (www),   Globe of Innovation (изложба на науката и иновациите), експериментите ATLAS, ALICE и CMS (Компактен Мюонен Соленоид). В учебната лаборатория на ЦЕРН (S’CoolLAB)  те проведоха експеримент за откриване на елементарни частици чрез изработен от тях cloud chamber (облачна камера), а в  CMS се спуснаха на 87 метра под земята в помещенията за контрол на детектора.

Завръщайки се в България, преподавателите ще споделят информацията, познанията, опита и ресурсите, които са придобили по време на обучението си в ЦЕРН. Така,  вдъхновени от всичко научено, почувствано и видяно, ще се превърнат в истински посланици на науката и модерните технологии, които да насърчат и мотивират своите ученици към аналитично мислене, креативност и жажда за нови знания.

Още снимки