Образователна инициатива „Занимания по интереси и иновативни практики“

ПМГ „Христо Смирненски“ взе участие в организираната от  Община Перник Образователна инициатива „Занимания по интереси и иновативни практики“, която се проведе на 04.11.2022 г. в Театралния салон „Георги Русев“ в  Двореца на културата.

В екипа, който представи иновативния проект на ПМГ „Христо Смирненски“ „С наука и технологии към бъдещето“, участваха г-жа Милена Асенова, г-жа Лозка Симеонова, г-н Кирил Георгиев и учениците от Х г клас: Александра Бориславова, Антония Кирилова, Александър Богомилов и Любомир Петков.

Първият образователен форум осигури отлична възможност  на училищата в Община Перник да демонстрират добри педагогически практики, да споделят опит и идеи в реализирането на иновативните процеси в образованието.

видео