Променена дата на областния кръг на олимпиадата по математика

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че датата на областния кръг на олимпиадата по математика ще бъде променена от 01.02.2020 г. на 05.02.2020 г. с начало 9:00 часа. Класираните ученици да се явят в сградата на СУРИЧЕ ” Д.-р Петър Берон” в 8:30 часа, като носят син химикал, чертожни инструменти и ученичиска лична карта.