Национална програма на МОН “Иновации в действие”

Регионален форум за образователни иновации за югозападен регион – “Иновативните училища – силата на споделения опит”

НП на МОН 2023-2024 учебна година

НП на МОН 2022-2023 учебна година

НП на МОН 2021-2022 учебна година

НП на МОН 2020-2021 учебна година

НП на МОН 2019-2020 учебна година