НП на МОН “Иновации в действие” 2022/ 2023 учебна година

В периода 05-07 април 2023 г. екип от преподаватели от ПМГ „Христо Смирненски“ (Владислава Младенова – зам.-директор, Милена Асенова – гл. учител по химия и опазване на околната среда, Лозка Симеонова – гл. учител по БЕЛ и Гергана Цачева – ръководител на направление ИКТ) и ученици от ІХг клас профил „Природни науки“ участваха в мобилност по НП на МОН „Иновации в действие“. Заедно със своите партньори: ТПГ „Мария Кюри“ – гр. Перник и СУ „Свети Климент Охридски“ – с. Стамболово, гостуваха на ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград.

Училището домакин представи своята иновация „Активно преподаване и учене чрез създаване на образователни дигитални ресурси“. Целта на иновацията е да се създаде платформа за споделяне на образователни дигитални ресурси, създадени от учителите, включени в проекта, и достъпни за всички участници в образователния процес в училище.

По време на посещението бяха споделени добри педагогически практики и проведени три интердисциплинарни урока по БЕЛ и география, по човекът и природата и математика и по БЕЛ и информатика.

Учителите и учениците разгледаха училището,  забележителностите на града и посетиха манастира „Свети Анастасий“.

Искрени благодарности към екипа на ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград за топлото посрещане, споделения опит и приятните преживявания.

Създадените контакти, сътрудничеството и обмяната на идеи между училищата партньори по НП „Иновации в действие“ са добро начало за бъдеща съвместна работа.


Реализирана програма за мобилност по НП „Иновации в действие“   

В периода 26-28 април 2023 година ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник, беше домакин на своите  партньори по НП на МОН „Иновации в действие” – ПМГ “Иван Вазов” – Димитровград, СУ „Свети Климент Охридски“ – село Стамболово и ТПГ „Мария Кюри“ – гр. Перник.

На официалното откриване на мобилността, на което присъства г-жа Мария Стефанова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Перник, ученици от ІХ г клас   представиха пред своите гости презентация, с която ги запознаха с града и училището си. Показаха своя STEM кабинет и Центъра по природни науки, разполагащ с модерни, ефективни и отговарящи на съвременното образование мултифункционални кабинети. Клубът по роботика, ръководен от г-жа Румяна Славова – учител по ИТ, направи впечатляваща демонстрация на създадените Lego роботи.

Г-жа Лозка Симеонова – гл. учител по БЕЛ,  представи пред партньорите същността на иновативния проект на ПМГ „Христо Смирненски“ –  „С наука и технологии към бъдещето”, въведените иновативни елементи и постигнатите резултати.

На 27 април беше проведен уъркшоп „Работилница за наука и творчество“, в който три екипа демонстрираха иновативни учебни занятия. Първият екип, в който участваха ученици от ІХ г клас, водени от своя ментор – г-жа Юлияна Ангелова – ст. учител по физика и астрономия, проведоха учебен практикум за изследване на състава на почвата и показатели като киселинност, влажност, съдържание на карбонати и живи организми.

Вторият екип, в който се включиха ученици от Х г клас под ръководството на г-н Кирил Георгиев – учител по ИТ и изобразително изкуство, представиха технологичен процес за създаване на ръчно леяна хартия.

Третият екип от ученици в иновативните паралелки в VІІІ г, ІХ г и Х г клас, водени от г-жа Десислава Стойнева – учител по английски език, и г-жа Джейн-Ванина Битнер – учител по биология и здравно образование, проведоха иновативен урок на тема: „Рециклиране и преизползване“. Учениците демонстрираха изработване на табуретка от пластмасови бутилки, чанти за пазар от стари тениски и кошници от 10-литрови бутилки за минерална вода.

На 28 април  се проведе семинар на тема: “Иновативните идеи – път към успеха“ с модератор г-жа Милена Асенова – гл. учител по химия и ООС.

Г-жа Десислава Стойнева представи пред гостите три методически разработки на иновативни уроци с акцент върху междупредметния интегритет. Г-н Кирил Георгиев запозна учителите и учениците с облачните технологии като неизменна част от образователната среда на иновативния предмет „Наука и технологии, а ученици от ІХ г клас показаха на гостите резултата  от работата си по иновативния проект – създаденото от тях дигитално портфолио.

Гостуващите по НП „Иновации в действие“  имаха възможност да разгледат града ни, посетиха Регионалния исторически музей и Минния музей.

Поредното домакинство на ПМГ „Христо Смирненски”  като иновативно училище премина успешно. Учителите и учениците от училищата партньори  изразиха своето удовлетворение от гостуването си в град Перник.  Създадените контакти, сътрудничеството и обмяната на опит между училищата са добро начало за бъдеща съвместна работа.