НП на МОН “Иновации в действие” 2021/ 2022 учебна година

ПМГ „Христо Смирненски” реализира програма за мобилност по НП на МОН „Иновации в действие” 2022

 

В периода 28-29 април 2022 г. за трета поредна година  ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник реализира дейности в изпълнение на НП на МОН „Иновации в действие”.  Програмата дава възможност за сътрудничество и обмен на добри практики между иновативните училища, както и между иновативните и желаещите училища да станат такива.

На 28.04.2022 г. бе официално открита програмата за мобилност през учебната 2021/2022 година и гимназията посрещна своите партньори от Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов” – град София, Профилирана природо-математическа гимназия “Екзарх Антим I”– град Видин и Профилирана природо-математическа гимназия “Добри Чинтулов”– град Сливен.

На събитието присъства г-н Стефан Кръстев – зам.-кмет на община Перник, който поздрави участниците, като им пожела приятни емоции, нови приятелства и ползотворно сътрудничество.

Ученици от училището домакин представиха пред своите гости презентация, с която ги запознаха с миналото и настоящето на града и  училището си. Г-жа Милена Асенова и г-н Кирил Георгиев  разказаха за същността на иновативния проект „С наука и технологии към бъдещето”, представиха въведените иновативни елементи и постигнатите резултати.

Гостите разгледаха сградата на гимназията, Центъра по природни науки и новия STEM кабинет.  Посетиха Историческия и Минния музей в Перник, разгледаха забележителностите на града ни.

На 29 април бе проведен семинар на тема “Иновации – възможности и  предизвикателства”. Ученици и учители от гимназията представиха пред своите партньори въведените иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението по интегративния предмет „Наука и технологии“. Бе проведена ползотворна дискусия, в която участниците обмениха помежду си добри педагогически практики и вдъхновяващи идеи за  реализирани творчески дейности и иновации.

Учениците от иновативните паралелки в ПМГ „Христо Смирненски“ проведоха уъркшоп „Креативна класна стая“, реализиран в три отделни кабинета с постоянна видеовръзка в реално време чрез приложението  Google Meet.

Екип „Експериментатори“, в който взеха участие ученици от иновативните паралелки ІХ г и  Х в, под ръководството на  менторите г-жа Милена Асенова и г-жа Аделина Тодорова  проведоха занятие на тема: „Изследване на растителните пигменти“. Основните акценти в иновативното занятие, в което взеха участие и учениците от гостуващите училища, бяха използването на хартиената хроматография за доказване на растителни пигменти в изследваните растения и проучване на значението на пигментите в природата и за здравето на човека по информационни източници в интернет.

Екип „Конструктори“ с ментор г-жа Юлиана Ангелова проведе занятие на тема: „Конструиране на мебели от велпапе“. Ученици от ІХ г клас заедно със своите гости създаваха стилен, икономичен и екологичен дизайн на мебели от велпапе, проучваха вредните вещества, които се излъчват от съвременните мебели – бои, лакове, смоли и др. в интернет.

Екип „Художници“, в който бяха включени ученици от иновативната паралелка  VІІІ г клас, водени от своя ментор г-н Кирил Георгиев, проведоха занятие на тема: „Създаване на пана по екологично чиста технология“. Учениците демонстрираха технологичен процес за създаване на „ръчна хартия“ и конструираха пана с „ръчна хартия“ и природни материали.

Поредното домакинство на ПМГ „Христо Смирненски”  като иновативно училище премина успешно. Учителите и учениците от Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов” – град София, Профилираната природо-математическа гимназия “Екзарх Антим I”– град Видин и Профилираната природо-математическа гимназия “Добри Чинтулов”– град Сливен изразиха своето удовлетворение от гостуването си в град Перник.  Създадените контакти, сътрудничеството и обмяната на опит между  училищата са добро начало за бъдеща съвместна работа.

Към галерията

Към видеофилма

 


ПМГ „Христо Смирненски” гостува на

НПМГ „Академик Л. Чакалов“- гр. София

по програма за мобилност по НП на МОН „Иновации в действие”

 

В периода 09-10 юни 2022 г. ученици и учители от  ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник гостуваха на своите партньори по НП на МОН „Иновации в действие” НПМГ „Академик Л. Чакалов“ – гр. София.

На 9 юни домакините откриха официално програмата за мобилност. Ученици и преподаватели от гостите с интерес наблюдаваха занятия в лабораториите на Факултета по химия и фармация на Софийския университет. Представени бяха учебните програми по избираемите модули  по профилиращи предмети биология, химия, физика, математика и информационни технологии, които според целите на проекта са продукт на съвместна работа между гимназиални и университетски преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“. В иновацията са включени всички паралелки на ХІ клас. В екипа от учители от НПМГ, реализиращ иновацията, са Тодор Иванов, Георги Симидчиев, Мирослава Николова, Жана Кюркчиева, Валентин Дойнов, Галя Петрова, Людмила Кирилова и Наско Стаменов.

Беше проведено организирано посещение на театрална постановка в Сити Марк Арт Център.

На 10 юни гостите наблюдаваха уроци по избираеми модули по Химия и опазване на околната сред, Биология и здравно образование и Физика и астрономия, активно участваха в обсъждането на представените теми.

Участниците в поредната среща по програмата за мобилност по НП на МОН „Иновации в действие” обсъдиха въведените иновативни елементи и постигнатите резултати, споделиха идеи за развитието на иновативния процес на двете училища. Изразиха взаимно удовлетворение от поредната среща между училищните екипи, която осигурява възможност за осъществяване на контакти и споделяне на добри практики между училища, за които основен приоритет е иновативното образование.

Към галерията