НВО за VII и Х клас

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година


VII клас

Модел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2021-2022 година


X клас

Модел на НВО за учениците в X клас през учебната 2021-2022 година