НВО за VII и Х клас

Заповед РД09-2152/27.08.2019 за определяне дати за провеждане изпитите от националните външни оценявания и график на дейностите за организация, провеждането и оценяването на изпитите от националнота външно оценяване в VII и  X  клас.

Инструктаж за ученика за Националното външно оценяване в края на VII клас

Заявление за полагане на изпит /по желание/ по чужд език в края на VII клас . Срокът за подаване на заявлението е от 06.04.2020г. до 08.04.2020г.

Заявлението може да се подаде и онлайн  изтегли тук

Инструктаж за ученика за Националното външно оценяване в края на VII клас