НВО за VII и Х клас

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година

Модел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2021-2022 година

Модел на НВО за учениците в X клас през учебната 2021-2022 година

Инструктаж за ученика за Националното външно оценяване в края на VII клас

Заявление за полагане на изпит /по желание/ по чужд език в края на VII клас . Срокът за подаване на заявлението е от 15.02.2021г. до 19.02.2021г.   изтегли тук

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас – от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас