НВО за VII и Х клас

Заповед РД09-2152/27.08.2019 за определяне дати за провеждане изпитите от националните външни оценявания и график на дейностите за организация, провеждането и оценяването на изпитите от националнота външно оценяване в VII и  X  клас.

Инструктаж за ученика за Националното външно оценяване в края на VII клас

Инструктаж за ученика за Националното външно оценяване в края на X клас