НВО за VII и Х клас

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)


VII клас

Модел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2022-2023 година


X клас

Модел на НВО за учениците в X клас през учебната 2022-2023 година