НП на МОН „Иновации в действие” 2019/2020 учебна година

ПМГ „Христо Смирненски”  демонстрира иновативни елементи в образованието

На 30 и 31 октомври 2019 г.  ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник реализира първата от планираните дейности в изпълнение на НП на МОН „Иновации в действие”. Гимназията посрещна учители и ученици от иновативното Средно училище “Свети Паисий Хилендарски”- гр. Златица, като демонстрира добри педагогически практики и иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението.

 Учениците от  ПМГ „Христо Смирненски”  представиха пред своите партньори презентация, с която ги запознаха с града и училището си. Г-жа Милена Асенова и г-н Кирил Георгиев  разказаха за същността на иновативния проект „С наука и технологии към бъдещето”, представиха въведените иновативни елементи и постигнатите резултати. 

Гостите от Златица разгледаха града ни, посетиха Историческия и Минния музей, разгледаха сградата на училището и кабинетите в Центъра по природни науки.

На 31 октомври учителите и учениците от иновативната паралелка ІХв клас проведоха публична изява – демонстриране на експеримент + дигитални и интерактивни технологии и инструменти с участието на родители. Занятието беше на тема: „Питейните води – въпрос на избор”, а негов координатор – г-жа Аделина Тодорова. Учениците бяха разделени в три групи, като във всяка от тях взеха активно участие  и родители. В ролята на консултанти се включиха г-жа Юлиана Ангелова, г-жа Боряна Аспарухова и г-н Кирил Георгиев. По време на иновативното занятие учениците работиха в екип, като извличаха информация от текст, етикети от различни видове питейни води, провеждаха експерименти, изработваха графични модели, анализираха данни, сравняваха химичния състав и минерализацията на различни марки бутилирани питейни води. Всеки екип представи резултата от дейността си чрез презентация, а в проведената в края на занятието дискусия формулираха своите изводи. 

Първото домакинство на ПМГ „Христо Смирненски”  като иновативно училище премина успешно. Учителите и учениците от Средно училище “Свети Паисий Хилендарски” – гр. Златица  изразиха своето удовлетворение от гостуването си в град Перник. Създадените контакти, сътрудничеството и обмяната на опит между двете иновативни училища са добро начало за бъдеща съвместна работа.

Към галерията

Към презентацията

 

ПМГ „Христо Смирненски”  с второ домакинство по НП „Иновации в действие”

 

За втори път ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник беше училище домакин на свои партньори по НП на МОН „Иновации в действие”. В периода 5-7 ноември 2019 г.  гимназията посрещна учители и ученици от ПМГ „Нанчо Попович” – гр. Шумен, като демонстрира добри педагогически практики и иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението.

 Учениците от  ПМГ „Христо Смирненски”  представиха пред своите партньори презентация, с която ги запознаха с града и училището си. Показаха своя Център по природни науки, разполагащ с модерни, ефективни и отговарящи на съвременното образование мултифункционални кабинети.

 Г-жа Милена Асенова и г-н Кирил Георгиев изнесоха доклад за същността на иновативния проект „С наука и технологии към бъдещето”, въведените иновативни елементи и постигнатите резултати. 

На 6 ноември учениците от иновативната паралелка ІХв клас проведоха публична изява – демонстриране на експеримент + дигитални и интерактивни технологии и инструменти с участието на родители. Занятието беше на тема: „Питейните води – въпрос на избор”, а негов координатор – г-жа Аделина Тодорова. Учениците бяха разделени в три групи, като във всяка от тях взеха активно участие  и родители. В ролята на консултанти се включиха г-жа Юлиана Ангелова, г-жа Боряна Аспарухова и г-н Кирил Георгиев. По време на иновативното занятие учениците работиха в екип, като извличаха информация от текст, етикети от различни видове питейни води, провеждаха експерименти, изработваха графични модели, анализираха данни, сравняваха химичния състав и минерализацията на различни марки бутилирани питейни води. Всеки екип представи резултата от дейността си чрез презентация, а в проведената в края на занятието дискусия формулираха своите изводи. 

Беше проведен семинар на тема: „Усъвършенстване на ключови компетентности за учене през целия живот и развитие на технологично мислене у учениците чрез налагане на нова урочна схема, включваща творческа активност и междупредметен итегритет”.

Гостите от Шумен разгледаха града ни, посетиха Историческия и Минния музей.

Второто домакинство на ПМГ „Христо Смирненски”  като иновативно училище премина успешно. Учителите и учениците от ПМГ „Нанчо Попович” – гр. Шумен  изразиха своето удовлетворение от гостуването си в град Перник. Създадените контакти, сътрудничеството и обмяната на опит между двете иновативни училища са добро начало за бъдеща съвместна работа.

Към галерията         

Към видеото

Към презентацията

 

ПМГ „Христо Смирненски”  посети Средно училище “Свети Паисий Хилендарски”гр. Златица  по НП „Иновации в действие”

 

На 21 ноември 2019 г. група от учители и ученици от 9В клас посети СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в град Златица. Събитието е по повод реализиране на програма за мобилност по проект на НП „Инавоции в действие“.

Екипът от учители, включващ  заместник-директорите по УД – госпожа Петрова и госпожа Антонова, главен учител по биология и ЗО – госпожа Тодорова и старши учител по инфоматика и ИТ – госпожа Методиева, се запознаха с проекта за иновация на СУ „Св. Паисий Хилендарски“: „Проектно базирано обучение – възможност за развитие на умения за учене и работа в екип“. На срещата с представители на екипа за иновация на училището домакин, се обсъдиха теми и методи от иновативната програма, както и идеи за развитието на иновативния процес на двете училища.

Домакинити ни показаха забележителности в околностите на гр. Златица , – с. Чавдар и архитектурните паметници и параклиса в неолитното селище.

На 22 номври 2019 г. учителите и учениците на ПМГ „Хр. Смирненски“ присъстваха на публична иновативна практика на тема „Свободата – осъзнат избор“. Учениците от 9В клас взеха участие в реализирането на проведения интегративен урок, като бяха разпределени на случаен принцип в 4 екипа с ученици от 10А клас на училището  домакин. Колегите от иновативния екип на град Златица реализираха интегритет между три предмета – английски език, философия и история и цивилизация. На екипите от ученици бяха поставени задачи да разпознаят и анализират тестове на песни на английски език, в които основна тема е свободата, след което бяха предоставени казуси за решаване на проблема: свободата като избор.

Към галерията           

Към презентацията