Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище.

Защо е важна тази програма?

  • Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето;
  • Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот;
  • Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността;
  • Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързани с наука и технологии;
  • Младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.

За включвне в Проекта кандидатстваха над 100 училища от цяла България. ПМГ “Христо Смирненски” е едно  училищата, които успешно защитиха своята визия за образователна STEM среда с поглед в бъдещето.

В ПМГ ще бъде обособена “Класна стая за креативни дигитални създатели”


Реализация на проекта

Нов STEM кабинет в ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник

“Класна стая за креативни дигитални създатели”, финансирана от НП на МОН “Изграждане на училищна STEM среда”, отвори врати в ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник. Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков преряза лентата на модерния кабинет в първия учебен ден след официалното откриване на учебната 2021/2022 година. Гости на церемонията по откриването на STEM кабинета бяха кметът на община Перник – Станислав Владимиров, зам.- кметът на община Перник – Стефан Кръстев, началникът на РУО Перник – Ваня Коконова, доц. Найден Шиваров от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН.
Ученици от „Клуб по роботика“ с ръководител г-н Радослав Василев бяха първите, които влязоха в новия кабинет и демонстрираха своите знания в областта на компютърните технологии с акцент на вградените системи, роботиката и изкуствения интелект. Участниците запознаха гостите на събитието с целите и дейността на клуба си – интегриране на различни области: вградени системи, роботика, изкуствен интелект, симулации на робот в 3D сцена, моделиране на обекти и отпечатване на 3D принтер.
Стефания Илчова от ХІІ а клас и Георги Георгиев от ХІІ б клас представиха два робота Hummer-Bot, които реализират програми за следване на линия и преминаване през лабиринт. И двата робота се справиха със задачата и преминаха успешно изпитанията.
Ванеса Кирилова от ІХ в клас, Давид Николов от ІХ в клас и Стоян Панев от ІХ в клас представиха симулация на сервомотор и сензор за разстояние, реализирани в Tinkercad. Целта на създадените симулации е всички обучаващи се в клуба ученици да разбират в детайли работата на отделните изпълнителни механизми и сензори, с които роботите са оборудвани. Накрая учениците показаха симулация на робот в програмата Unity, която е изключително важна за постигане на основните цели на дейността в училищния „Клуб по роботика“.
Новооткритият STEM кабинет е поредната крачка, която ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник прави в изпълнение на една от основните си стратегически цели – да се развива като съвременно и модерно училище, ориентирано към бъдещето, отворено за творчество и иновации.


Използваемост на специфичната техника по роботика

Клуб по Лего роботика TerminatorX към ПМГ „Христо Смирненски“ – гр.Перник
Развиване на способностите за работа в екип, креативното, логическото и алгоритмичното мислене на учениците чрез STEM базирана система на обучение – Lego Education. Развиване на умения за конструиране и програмиране на Лего роботи и умения в STEM дисциплините. Решаване на предизвикателства, чрез екипна работа и сътрудничество помежду си. Търсене на най-подходящо решение за съответното предизвикателство под ръководството на ментор.

Успехи:

Учениците от клуба взеха участие в състезание по роботика, организирано от Роботика за България и бяха класирани на трето място в първото задание на състезанието. Това беше истинско предизвикателство за тях, но те се справиха отлично.
Във второто задание от състезанието отборът ни се качи с едно ниво нагоре и бе класиран на второ място.


Клуб по роботика

Цели:                   

1. Развитие на изследователски умения.

2. Развитие на умения за измерване на параметри в електротехниката и електрониката.

3. Формиране на умения за конструиране на вградени системи.

4. Развитие на творчески умения за създаване на роботи и стимулиране на креативността.

5. Развитие на умения за създаване на ИИ.

Очаквани резултати и умения:                

1. Овладяване на техники и умения за работа в лаборатория, безопасна работа с уреди и електронни компоненти. Развитие и прилагане на знания и умения за работа с измервателни прибори и електротехнически инструменти.

2. Развитие на умения за разпределение на ресурси и време. Развитие на умения за прилагане на знания и изясняване на понятия. Развитие на умения за работа с платки и електронни компоненти. Развитие на умения за създаване на модели от областта на вградените системи и роботиката.

3. Разбиране на основните понятия и принципи в ИИ. Разбиране на програмни езици използвани в ИИ. Разбиране и прилагане на алгоритми в ИИ. Създаване на умения за изграждане на интелигентни агенти.

4. Придобиване на знания за приложение на вградените системи и роботиката в живота на хората. Разбиране за необходимостта от вградени системи и роботи. Развитие на умения за наблюдателност и изследователски умения. Грижа за околната среда и хората чрез роботите.

Към галерията


Ученици от 9в клас разработиха проект на тема: Робот – помощник при пазаруване по Регионална програма Работа в екип – най-важният урок на бъдещето