Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище.

Защо е важна тази програма?

  • Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето;
  • Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот;
  • Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността;
  • Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързани с наука и технологии;
  • Младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.

За включвне в Проекта кандидатстваха над 100 училища от цяла България. ПМГ “Христо Смирненски” е едно  училищата, които успешно защитиха своята визия за образователна STEM среда с поглед в бъдещето.

В ПМГ ще бъде обособена “Класна стая за креативни дигитални създатели”

 

Нов STEM кабинет в ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник

“Класна стая за креативни дигитални създатели”, финансирана от НП на МОН “Изграждане на училищна STEM среда”, отвори врати в ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник. Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков преряза лентата на модерния кабинет в първия учебен ден след официалното откриване на учебната 2021/2022 година. Гости на церемонията по откриването на STEM кабинета бяха кметът на община Перник – Станислав Владимиров, зам.- кметът на община Перник – Стефан Кръстев, началникът на РУО Перник – Ваня Коконова, доц. Найден Шиваров от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН.
Ученици от „Клуб по роботика“ с ръководител г-н Радослав Василев бяха първите, които влязоха в новия кабинет и демонстрираха своите знания в областта на компютърните технологии с акцент на вградените системи, роботиката и изкуствения интелект. Участниците запознаха гостите на събитието с целите и дейността на клуба си – интегриране на различни области: вградени системи, роботика, изкуствен интелект, симулации на робот в 3D сцена, моделиране на обекти и отпечатване на 3D принтер.
Стефания Илчова от ХІІ а клас и Георги Георгиев от ХІІ б клас представиха два робота Hummer-Bot, които реализират програми за следване на линия и преминаване през лабиринт. И двата робота се справиха със задачата и преминаха успешно изпитанията.
Ванеса Кирилова от ІХ в клас, Давид Николов от ІХ в клас и Стоян Панев от ІХ в клас представиха симулация на сервомотор и сензор за разстояние, реализирани в Tinkercad. Целта на създадените симулации е всички обучаващи се в клуба ученици да разбират в детайли работата на отделните изпълнителни механизми и сензори, с които роботите са оборудвани. Накрая учениците показаха симулация на робот в програмата Unity, която е изключително важна за постигане на основните цели на дейността в училищния „Клуб по роботика“.
Новооткритият STEM кабинет е поредната крачка, която ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник прави в изпълнение на една от основните си стратегически цели – да се развива като съвременно и модерно училище, ориентирано към бъдещето, отворено за творчество и иновации.
Може да бъде изображение с 1 човек, изправен и на закрито