Националната програма „ИТ бизнесът преподава“

На 27.11.2019 г. в ПМГ „Христо Смирненски“ беше проведен първият семинар на тема „Разработка на софтуер“, като част от Модул 1 на Националната програма „ИТ бизнесът преподава“. Събитието беше реализирано с участието на представители на една от водещите фирми в сферата на информационните технологии „Немечек България“ и на учениците от 8Б клас със специалност „Приложно програмиране“. Бъдещите програмисти се запознаха с длъжностите в екипа и организацията на работата по един проект, с етапите, дейностите и технологиите при разработка на софтуер.