Мултидисциплинарен урок “Първа индустриална революция”

На 14.12.2023 г. се проведе мултидисциплинарен урок  по история и цивилизации  на тема: “Първа индустриална революция” с учениците от  IX а клас. Урокът беше разработен  съвместно от  учителите по история и цивилизации – г-жа Катя Никодимова, по география и икономика – г-жа Елиза  Величкова,  по химия и ООС – г-жа Димитрина  Димитрова и по  английски език – г-жа Таня  Симеонова.

Учениците представиха чрез презентации  предварително поставени задания, включващи   проявленията на индустриалната революция 1750 – 1850 г. Демонстрираха препратки между наученото по химия и ООС, география и икономика, английски език и история и цивилизации. Всеки от проектите завърши с викторина от въпроси на представената тема, като за всеки верен отговор имаше и награда.

Накрая  морзовият код трябваше да бъде разчетен от учениците чрез калциева основа и индикатор фенолфталеин. Чрез демонстрацията бяха отправени  коледни пожелания към участниците в урока.