Мобилност по Erasmus+

ERASMUS +

KA121-SCH

Ключово действие 1: Мобилност на ученици и членове на персонала в училищното образование

Проект: 2023-1-BG01-KA121-SCH-000125798

В изпълнение на дейност за осъществяване на мобилност за ученици и учители съгласно Договор за сътрудничество с  Национален СТЕМ център, гр. София, във връзка с изпълнение на Ключово действие 1 от програма Еразъм+, по проект 2023-1-BG01-KA121-SCH-000125798, ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“   – гр. Перник, отправя покана за подаване на заявления за участие в мобилност за 12 ученици, с един придружаващ учител и един учител, осъществяващ обмяна на опит, за период от 7 дни – от 10.04.2024 г.  до 17.04.2024 г. в Перуджа, Италия.


Ученическа мобилност по Erasmus+, април, 2024 г.

Участие в среща по Erasmus+ в Регионалния Stem център в Ястребино