Мероприятия

За 2020/2021 учебна година

На 25.11.2020 г. в ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник беше проведен онлайн семинар на тема: „Професия програмист“  като част от дейностите за реализиране на Модул 1 от Националната програма „ИТ бизнесът преподава“. Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа.

В семинара взеха участие учениците от 8в  клас, които се обучават в професионална паралелка със специалност „Системно програмиране“, а  онлайн лектори бяха представители на една от водещите фирми в сферата на информационните технологии „Немечек България“.

Учениците се запознаха с разнообразните дейности и отговорности на всички нива в екипа на една софтуерна компания, с  начина  на организиране на работа по зададен проект и технологиите при разработката на софтуер. Бъдещите програмисти  се убедиха, че да избереш професия “програмист“  като една от най-желаните професии на бъдещето, е отговорна и трудна задача, свързана с непрекъснато усвояване на нови знания и умения. Едновременно с това обаче дава възможност за личностно и професионално израстване, предлага огромни перспективи за реализация и удовлетворение.

Проведеният семинар доказа, че партньорството на гимназията с бизнеса е от съществено значение за развиването на компетентностите, необходими на младите хора за успешна бъдеща реализация.

към галерията

За 2019/2020 учебна година

На 27.11.2019 г. в ПМГ „Христо Смирненски“ беше проведен първият семинар на тема „Разработка на софтуер“, като част от Модул 1 на Националната програма „ИТ бизнесът преподава“. Събитието беше реализирано с участието на представители на една от водещите фирми в сферата на информационните технологии „Немечек България“ и на учениците от 8Б клас със специалност „Приложно програмиране“. Бъдещите програмисти се запознаха с длъжностите в екипа и организацията на работата по един проект, с етапите, дейностите и технологиите при разработка на софтуер.

към галерията