Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 15.05.2021 г.

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Съгласно утвърдения със Заповед № РД-09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието график, математическото състезание за четвъртокласници „Математика за всеки“ ще се проведе на 15.05.2021 г., от 9:00 ч. в ПМГ „Хр. Смирненски“ гр. Перник. Резултатите от състезанието могат да се използват при кандидатстване след IV-ти клас в паралелка с профил „Математически“ в ПМГ. Заявление за участие в състезанието се приемат до 11.05.2021 г. в канцеларията на училището или да се изпращат на ел. поща: pmg@pmg-pernik.com. Заявление за участие може да намерите тук.