Клубове

 

ОБОБЩЕНИ  РЕЗУЛТАТИ ОТ  АНКЕТНОТО  ПРОУЧВАНЕ

В  ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник  бе проведено анкетно проучване за 2019-2020 учебна година, за сформиране и работа на клубовете по интереси по ключови дигитални компетентности на учениците от V, VI, VII, VIII, IX клас.

Целта на анкетата е установяване нивото на дигитални компетентности на учениците. В зависимост от отговорите на анкетата,  учениците биват групирани в клубове за „основно“ ниво  на владеене на дигитални компетентности .

След анализ на резултатите от  индивидуалните анкетни карти се формират:

В ПМГ  Христо Смирненски” гр. Перник са сформирани два клуба по ключови дигитални компетентности –

1.”Дигитален свят” с ръководител Боряна Аспарухова и ученици от шести осми и девети клас.

2.”В света на визуалното програмиране” с ръководител Цветана Методиева и ученици от пети, шести и седми  клас.