Класни ръководители

за учебната 2022/2023 година

V клас – Димитрина Димитрова

VI клас – Георги Михайлов

VII клас – Мария Иванова

VIII а клас – Йоана Младенова

VIII б клас – Боряна Аспарухова

VIII в клас – Лилия Стоянова – Иванова

VIII г клас – Джейн-Ванина Битнер

IX а клас – Катя Никодимова

IX б клас – Петър Първанов

IX в клас-  Юлиана Ангелова

IX г клас – Габриела Иванова

X а клас – Ани Момчилова

X б клас – Иванка Славова

X в клас –Десислава Стойнева

Х г клас – Татяна Симеонова

XI а клас – Румен Симеонов

XI б клас – Румяна Ачанова

XI в клас – Ралица Иванова

XII а клас – Ива Иванова

XII б клас – Борислав Данчев

XII в клас – Елена Николова