Класни ръководители

за учебната 2020/2021 година

1.Мария Иванова – V а клас

2.Димитрина Димитрова – VI а клас

3.Лозка Симеонова – VII а клас

4.Ани Момчилова – VIII а клас

5.Иванка Славова – VIII б клас

6.Десислава Стойнева – VIIIв клас

7.Татяна Симеонова – VIII г клас

8.Румен Симеонов – IX а клас

9.Румяна Ачанова -IX б клас

10.Ралица Иванова -IX в клас

11.Ива Димитрова -X а клас

12.Борислав Данчев -X б клас

13.Елена Николова -X в клас

14.Боряна Аспарухова -XI а клас

15.Габриела Валтерова -XI б клас

16.Милена Асенова -XI в клас

17.Георги Михайлов – XII а клас

18.Юлиана Ангелова – XII б клас

19.Катя Никодимова -XII в клас