Класни ръководители

за учебната 2023/2024 година

5. клас – Мария Иванова

6. клас – Димитрина Димитрова

7. клас – Георги Михайлов

8. а клас – Лили Иванова

8. б клас – Румяна Славоаа

8. в клас – Борислав Данчев

8. г клас – Евелина Велинова

9. а клас – Ива Димитрова

9. б клас – Боряна Аспарухова

9 в клас – Иван Иванов

9. г клас – Петя Атанасова

10. а клас – Катя Никодимова

10. б клас – Петър Първанов

10. в клас-  Юлиана Ангелова

10. г клас – Габриела Иванова

11. а клас – Ани Момчилова

11. б клас – Иванка Славова

11. в клас –Десислава Стойнева

11. г клас – Татяна Симеонова

12. а клас – Румен Симеонов

12. б клас – Румяна Ачанова

12. в клас – Ралица Иванова