Класни ръководители

за учебната 2021/2022 година

1.Георги Михайлов – V а клас

2.Мария Иванова – VIа клас

3.Димитрина Димитрова – VII а клас

4.Катя Никодимова -VIII а клас

5. Петър Първанов – VIII б клас

6.Юлиана Ангелова – VIII в клас

7.Вяра Димитрова – VIII г клас

8.Ани Момчилова – IX а клас

9.Иванка Славова – IX б клас

10.Десислава Стойнева – IX в клас

11.Татяна Симеонова – IX г клас

12.Румен Симеонов – X а клас

13.Румяна Ачанова -X б клас

14.Ралица Иванова -X в клас

15.Ива Димитрова -XI а клас

16.Борислав Данчев -XIб клас

17.Елена Николова -XIв клас

18.Боряна Аспарухова -XII а клас

19.Габриела Валтерова -XII б клас

20.Милена Асенова -XII в клас