Интерактивен екопроект

Като част от програмата на съпътстващите 100-годишния юбилей на ПМГ „Христо Смирненски“ инициативи учениците от VІІ а клас разработиха интерактивен екопроект. Те създадоха сайт “Запознай се с природата” и изработиха табели, които поставиха пред растенията в парковото пространство на училищния двор. Освен името на растенията на  всяка табела има  QR код, чрез  сканирането на който всеки има достъп до информация за  вида, природозащитния статус, местообитанието, разпространението и приложението на растението в медицината.

Поздравления за труда и вдъхновението на учениците и техния учител г-жа Димитрина Димитрова!