Интегративен урок по предметите „Чужд език по професията“ и разширена подготовка „Програмиране“

На 17.01.2024 г. г-жа Лили Иванова и г-жа Боряна Аспарухова представиха интегративен урок по предметите „Чужд език по професията“ и разширена подготовка „Програмиране“ с ХІ б клас в ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник. Гости на урока бяха г-жа Росица Симеонова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Перник; г-жа Емилия Грозданова – директор на ПМГ „Христо Смирненски“ и колеги преподаватели от гимназията и други училища в общината.
Интегрираното обучение като иновативна практика има изключителна роля в педагогическия процес в гимназиалното училище. То оказва положително въздействие върху повишаването на качеството на образованието на учениците.
Учениците първо се запознаха с термините от урока на английски език. След това госпожа Аспарухова и ученици направиха демонстрация на разглобен компютър и показаха коя част къде се намира, как се монтира и демонтира. В следващия етап на урока учениците бяха разделени на пет отбора и имаха задача да направят викторина на езика Visual Basic for Applications in Power Point с по три въпроса. Накрая всеки от отборите зададе своите въпроси на съучениците си. Всички се представиха отлично и обогатиха своите знания по чужд език по професия и програмиране.