За ПМГ

В първите десетилетия на отминалия XX век в миньорското селище Перник се създава частно училище с директор П. Станимиров. Занятията се водят в частна сграда. Така поставеното начало през 1921 г. дава мощен тласък на желаещите да получат знания и образованост млади хора. Паралелките от една (с 30 ученици), бързо нарастват и в 1937 година учебното заведение е смесена гимназия. Преподавателският състав се увеличава. Особеностите на епохата дават своето отражение върху образователната система и училището е обособено като мъжка и девическа гимназия (1947-1948г. с утвърден патрон: Христо Смирненски. Започват и редовни занятия вечерно обучение. Нараства потребността от просторна сграда. Много усилия и средства се влагат, за да може гимназистите от випуск 1951-1952г. да учат в нея. От 1961г. се създават паралелки с насоченост към математиката и физиката. Тези дисциплини се преподават в увеличен обем часове в сравнение с утвърдения Учебен план за средните училища.

ПМГ „Христо Смирненски” е училище с традиции. Обучавани и възпитавани са редица изявени личности в страната ни. Доказват способностите си в различни области на обществено-политическия живот: Президентът на Република България – Георги Първанов; професор д-р Рачо Денчев – математик в СУ „Климент Охридски”; професор Румен Скорчев, художник-график, преподавател в Художествената академия; професор д-р Димитър Киров от Богословския факултет на СУ; професор Секул Крумов – скулптор; професор Кръстъо Горанов; артистите Катя Паскалева, Мимоза Базова, Людмила Чешмеджиева, Любен Гайдаров-заслужил художник, д-р Симеон Василев – хирург, Директор на МБАЛ „Рахила Ангелова”, Теменужка Аначкова – директор на ГПЧЕ “Симеон Радев”, Росица Янакиева и Антоанета Георгиева – кметове на гр. Перник, Ирена Соколова – депутат. Стойностното е човешката диря, която всеки оставя след себе си.

В продължение на десетилетия в нашето училище се получава богата култура и задълбочени знания. Гимназията ни е издържала на превратностите на времето. Демократичните промени в страната дадоха възможност да осъвременим своята училищна политика. От учебната 1991-1992г. има утвърден прием: „Математика”, „Информатика”(2001-2002г.), „Биология”, „Физика”. Квалифициран и отговорен преподавателски колектив обучава учениците в три варианта на профил ‘Природоматематически”- математика, информатика и биология. Обучението включва интензивно изучаване на немски и английски език.

Амбициозните ни ученици с упоритост и постоянство достигат върховете на науката: национални олимпиади по математика, физика, информатика, инфомационни технологии, биология, химия, география, философия. Отлично се представят на Националните зимни математически празници, получават награди за най-оригинално решени задачи на Регионалния кръг по математика.

Над 95 процента от завършилите Природоматематическа гимназия “Христо Смирненски” продължават обучението си във висши учебни заведения в страната и чужбина. Стотици наши възпитаници – медици, юристи, инженери, икономисти, политици, спортисти, културни дейци, общественици, учители достойно се включват във всички области на съвременния ни икономически, политически и културен живот – д-р Лора Георгиева – Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение ВМА, Милена Будинова – главен архитект в община Красно село, Бисер Троянов ЦИК и ВКС, д-р Росен Узунов – собственик на фирма “Алкай” за очни продукти, Тереза Ангелова – преподавател в НБУ в Департамент “Телекомуникации”, Галина Андронова – експерт в Световната банка, Милен Петков – д-р на физическите науки, преподавател в Университет в Бостън САЩ и др.