За вас, дванайсетокласници!

Държавни зрелостни изпити


2023 – 2024 учебна година

ДЗИ

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)


2022 – 2023 учебна година

ДЗИ

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

ЗДИППК

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Заповед № РД09-4060/ 30.08.2022 г. за определяне на график за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)


Модели на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование:

Вариант 1: Писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията)

Вариант 2: Писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията

Вариант 3: Защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част


Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване трета степен на професионална квалификация:

1. Защита на дипломен проект в теоретичната част за сесия май-юни на учебната 2022/2023 година, за професия: код 411030, „Приложен програмист“, Специалност: код 4810301, „Приложно програмиране“:
30.05.2023 г.- I група /от № 1 до № 13/ от 8.00 часа до 12.00 часа – кабинет 203
30.05.2023 г.- II група /от № 14 до № 25/ от 13.00 часа до 17.00 часа – кабинет 203

Място за оповестяване на резултатите – таблото пред учителската стая до 31.05.2023 г.

2. Защита на дипломен проект в практическата част за сесия май-юни на учебната 2022/2023 година, за професия: код 411030, „Приложен програмист“, Специалност: код 4810301, „Приложно програмиране“
01.06.2023 г.- I група /от № 1 до № 13/ от 8.00 часа до 14.00 часа – кабинет 203
02.06.2023 г.- II група /от № 14 до № 25/ от 8.00 часа до 14.00 часа – кабинет 203

Място за оповестяване на резултатите – таблото пред учителската стая до 07.06.2023 г.

 


Посетете сраницата на МОН  – Рейтингова система на висшите училища в България. Там ще намерите информация  за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. С оглед на индивидуалните интереси на потребителите системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид сравнения и класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления.