За вас, дванайсетокласници!

Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 г.

Инструктаж за зрелостника за ДЗИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Посетете сраницата на МОН  – Рейтингова система на висшите училища в България. Там ще намерите информация  за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. С оглед на индивидуалните интереси на потребителите системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид сравнения и класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления.