За вас, дванайсетокласници!

Заповед № РД09-2150/27.08.2019г.
1. Дати  за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  през учебната 2019-2020 година и график на дейностите за организация, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019-2020 година.

отвори

Посетете сраницата на МОН  – Рейтингова система на висшите училища в България. Там ще намерите информация  за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. С оглед на индивидуалните интереси на потребителите системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид сравнения и класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления.

Инструктаж за зрелостника за ДЗИ