Експериментален урок по Човекът и природата в VI клас

На 04.05.2023 г. в лабораторията по химия на ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник, се проведе експериментален урок по „Човекът и природата“ в VI а клас, воден от г-жа Джейн-Ванина Битнер. Ученици от XI и XII клас в профил „Природни науки“ под ръководството на г-жа Милена Асенова – гл. учител по ХООС, демонстрираха пред шестокласниците разнообразни химични реакции – отделяне на въглероден диоксид, получаване на утайки, наличие на нишесте в картофите и киселото мляко, процеси на термично разлагане и доказване на киселини и основи.

Обхванати бяха основните теми от учебния материал, като учениците активно участваха в урока за преговор и обобщение на признаци и условия на протичане на химична реакция.

Проведеното практическо занятие провокира  творческата активност и интереса на шестокласниците към природните науки.