Екопроект – маркиране на екопътека

На 18 февруари 2023 година ученици и учители от Природоматематическата гимназия “Христо Смирненски” организираха поход от хижа “Славей”, град Перник до хижа “Орлите” , град Радомир. Това беше част от съпътстващите инициативи по случай 100- годишнината на гимназията. Ерика Кирилова от Ха клас и Радостина Антова от XIIа клас изработиха вдъхновяващи табели с популярни цитати, посветени на природата. След похода табелите ще бъдат поставени на специално място в училището.