Европейска седмица на роботиката

На 14 ноември 2019г  се откри 9-то издание на Европейска седмица на роботиката. Фокусът тази година е създаването на роботи, които работят в полза на обществото. Роботите трябва да играят роля за справяне с най-належащите предизвикателства днес във всички сфери на обществения живот и най-вече околна среда, здравеопазване, образование, бит.

В рамките на европейската седмица по роботика,  на 15.11.2019 година Лабораторията по Роботика на Европейски политехнически униврситет  организира образователно събитие за учениците от ПМГ“Христо Смирненски“

Бяха  демонстрирани  интелигентни сервизни роботи за  домашно приложение- телеконтролиран сервиз робот robko 19, мобилна роботна платформа с механични колела,  съчленен манипулатор и iot devicer за интелигентно домашно приложение.

Към галерията