Европейска седмица на професионалните умения

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

23 – 27 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

  1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА „ОТ ПМГ КЪМ УСПЕХ“

25.10.2023 г., 13.40-14.25 ч.

лектори: Дарина Симеонова-учител теоретично обучение

Стиляна Петрова- учител теоретично обучение

участници: ученици от 10в клас

Повече за презентацията:


  1. СЕМИНАР НА ТЕМА „ УЕБ ПРОГРАМИРАНЕ“

26.10.2023 г. , 11.50-12.45ч.

лектор: Георги Михайлов-бивш възпитаник на ПМГ „Христо Смирненски“ и настоящ служител на една от водещите ИТ фирми – Немечек България ООД гр. София

участници: ученици от 11в клас

Повече за семинара:


  1. ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА „ПРОГРАМИСТ-ПРОФЕСИЯТА НА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО“

27.10.2023 г. , 8.00-8.45 ч.

лектори: Румяна Славова – старши учител по информатика и ИТ

Дарина Симеонова-учител теоретично обучение

участници: ученици от 8б клас

Повече за открития урок:


  1. ИЗРАБОТВАНЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ НА QR КОД С PYTHON. ИЗГОТВЯНЕ НА 3D МОДЕЛИ С TINKERCAD

26.10.2023 г. , 14.3015.15 ч.

изпълнител: Виктория Димитрова ученичка от 9б клас

участници: ученици от клуб “Рекламно студио’

Повече за презентацията: