Европейска седмица на програмирането в ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник – #CodeWeek 7-22 Октомври 2023 г.

Европейската седмица на програмирането е инициатива, насочена към гражданите, която има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин.

Ето защо в ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник бяха проведени редица събития, свързани с програмирането в този период:

  • Първи стъпки в Lego роботиката – 10.10.2023 г.

Участници: ученици от клуб по Lego роботика “TerminatorX”

Организатор: Румяна Славова – старши учител по информатика и ИТ

Описание на дейността: Учениците от клуба по Лего роботика конструираха и програмираха своя първи Лего робот. По време на събитието децата работеха в екипи и бяха поставени пред редица предизвикателства, които трябваше да преодолеят заедно със своя робот. Заниманията в клуба се осъществяват чрез STEM базираната система на обучение – Lego Education, която развива способностите за работа в екип, креативното, логическото и алгоритмичното мислене на учениците.

  • Методологии за софтуерна разработка – 10.10.2023 г.

Участници: ученици от 12б клас специалност „Приложно програмиране“

Организатор: Румяна Славова – старши учител по информатика и ИТ

Описание на дейността: Учениците представиха своите проекти на тема „Методологии за софтуерна разработка“ като акцента падна върху така наречените „гъвкави методологии“ – Agile, Scrum и Kanban, които се използват активно за управление на проекти в областта на софтуерното инженерство.

  • Визуално програмиране със C# – 16.10.2023 г.

Участници: ученици от 11а клас профил „Математически“

Организатор: Румяна Ачанова – старши учител по информатика и ИТ

Описание на дейността: Създаване на Windows Forms приложения – „Квартално магазинче“, „Поръчка на пица“, „Колко ще бъде часът след….“,  „Сграда“, „Пирамида от числа“, „Калкулатор“.

  • Игра “Дуел” с комплекта CodyRoby – 13.10.2023 г.

Участници: ученици от клуб „Състезателно програмиране“ – 5а клас

Организатор: Румяна Ачанова – старши учител по информатика и ИТ

Описание на дейността: Разделени в два отбора, петокласниците „програмираха“ действията на робот /ученик/ и го придвижваха по импровизирано игрално поле в коридора на третия етаж на училището. Така те научиха, че програмирането е свързано повече с разсъждаване, отколкото с технологии. Разбраха какво е проста команда и набор от команди, и как поредица от прости команди може да се разреши проблем. Работиха в екип, като измисляха и прилагаха стратегии.

  • 3-D Принтиране – 16.10.2023 г.

Участници: ученици от клуб „Рекламно студио“

Организатор: Боряна Аспарухова – старши учител по теоретично обучение

Описание на дейността: Проектиране и принтиране на 3-D модели.

  • Уеб програмиране – 20.10.2023 г.

Участници: ученици от 11б клас специалност „Приложно програмиране“

Организатор: Румяна Славова – старши учител по информатика и ИТ

Гост лектор: Георги Михайлов – представител на Немечек България – една от водещите в ИТ сектора фирми, а също и бивш възпитаник на ПМГ „Христо Смирненски“

Описание на дейността: По време на събитието Георги Михайлов разкри част от тайните на уеб програмирането като представи свои проекти на учениците. Лекторът сподели своя опит в ИТ сектора и пътят, който трябва да извърви един бъдещ програмист, за да бъде успешен.

 

Всички участници в събитията по случай EU Code Week 2023, освен че се забавляваха с дейности по програмиране, получиха заслужено и своите сертификати за участие в Европейската седмица по програмиране в ПМГ „Христо Смирненски“.