Документи образование за утрешния ден

1. Заповед на Министъра на образованието и науката – отвори

2.Декларация за информирано съгласие – Приложение 1 – отвори

3.Анкетна карта за участие – Приложение 3 – отвори

4. Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта – Приложение 4 – отвори