Дискусия с представители на студентска мрежа “Въздух за здраве”

Учениците от XI и XII клас, профил “Природни науки” взеха участие в среща дискусия с представители на студентската мрежа “Въздух за здраве”, създадена към МУ – гр. София. Целта на събитието бе да се повиши осведомеността на учениците относно влиянието на качеството на въздуха върху здравето и да се акцентира върху чистия въздух като ключов фактор за предотвратяване на заболяванията.
Наши лектори бяха Захари Влайков – студент по медицина 4 курс, Председател на студентската мрежа и Ива Желязкова – студент в специалност “ Фармация” 3 курс на МУ – гр. София и д-р Веселина Никифорова – общопрактикуващ лекар в гр. Перник и член на лекарската мрежа “Въздух за здраве”. Те запознаха учениците с дейността на студентската мрежа и със замърсяването на въздуха като най-значимия екологичен рисков фактор, който причинява високи нива на лошо здраве и преждевременна смъртност, генерира високи социално-икономически разходи, а източниците му са тези, които са отговорни и за климатичната криза.
Тази среща бе инициирана от г-жа Милена Асенова – главен учител по ХООС и д-р Михаил Михайлов, д.м. – специалист кожни и венерически болести, бивш ученик на ПМГ, и е поредната инициатива на ЕКК по Природни науки, насочена към повишаване на здравната и екологична култура, към разкриване на практическите аспекти на биологията и химията и към кариерното ориентиране на учениците от ПМГ “ Христо Смирненски”.