Ден на ученическото самоуправление

Днес, 9 май, в Природоматематическата гимназия “Христо Смирненски” се проведе Денят на ученическото самоуправление. Ученици от различни класове влязоха в ролята на учители си, а дванадесетокласниците бяха ръководния състав. Виктория Иванова от 12а беше директор, а Дарина Симеонова от 12б и Радина Георгиева от 12в – заместник – директори. Трите момичета се запознаха с административната работа и с документацията на гимназията.
В часовете също се случваха интересни неща- ученици преподаваха, а учителите бяха част от класовете. Всички деца, включили се в инициативата на Ученическия съвет, споделиха, че са се чувствали доста впечатлени от ролите, в които днес влязоха , и биха опитали пак.
Един различен учебен ден в ПМГ!