Ден на отворените врати в ПМГ „Христо Смирненски“

На 29 април 2024 г. в ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник, се проведе Ден на отворените врати. Гимназията ни посрещна в новия си учебен корпус бъдещите осмокласници и техните родители, като представи в отделни зали и иновативни работилници  профилиращите предмети в профил Математически, Софтуерни и хардуерни науки, Природни науки и професията „Приложен програмист“.

Особен интерес сред гостите ни предизвикаха  демонстрациите на експерименти и проекти в „Работилница за наука“, иновативен предмет „Наука и технологии“, клуб по роботика, АРТ студио и изработването на ръчно леяна хартия, клуб „Рекламно студио“ и демонстрацията на 3D принтер, клуб „Състезателна математика“.

Проведеният Ден на отворените врати е част от дейностите, които ПМГ „Христо Смирненски“ реализира в изпълнение на Дейност 9. „Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители-работодатели-училище-местна власт, вкл. с цел кариерно и професионално ориентиране на ученици“ по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение”, финансиран по Програма „Образование“ 2021 – 2027.

Благодарим на всички, които проявиха интерес към нашата гимназия и уважиха събитието!