Графици 2022/2023 учебна година


Г Р А Ф И К

на приравнителни изпити на Ирина Владимирова Найденова- X в клас

 1. 08.09.2022 г. от 9,00 ч. в стая 310 -Немски език- 9 клас
 2. 09.09..2022г.от 9,00 ч в стая 310 Немски език за 10 клас
 3. 12.09.2022 г. 9,00 ч. в стая 310 –Математика- ИУЧ за 9 клас
 4. 13.09.2022 г. 9,00 ч. в стая 310 –Математика- ИУЧ за 10 клас
 5. 14.09.2022 г. 9,00 ч. в стая 310— Информационни технологии- ИУЧ за 10 клас

Г Р А Ф И К
на приравнителни изпити на Ралица Росенова Кирилова – 9 а клас

1. 08.09.2022 г. от 9,00 ч. в стая 310 –Наука и технологии- 8 клас
2. 09.09..2022г.от 9,00 ч в стая 310- Наука и технологии за 9 клас
3. 13.09.2022 г. 9,00 ч. в стая 310 –Биология и здравно образование-ИУЧ за 9 клас
4. 14.09.2022 г. 9,00 ч. в стая 310 –Химия и опазване на околната среда- ИУЧ за 9 клас


Г Р А Ф И К
на поправителни изпити на Дебора Ивайлова Тодорова – 10 а клас

1. 05.09.2022 г. от 9,00 ч. в стая 310 –Български език и литература – стая 301


ГРАФИК на изпити за годишна оценка

на Васил Бисеров Михайлов – XII в клас

 1. 31.08.2022 г. 9,00 ч. в кабинет химия – Английски език – общообразователна подготовка
 2. 01.09.2022г. 9,00 ч. в кабинет химия – Модул 1 /АЕ – профилирана подготовка/ – Устно общуване
 3. 02.09.2022 г. 9,00 ч. в кабинет химия – Модул 2/ АЕ – профилирана подготовка/ – Писмено общуване
 4. 05.09.2022 г. 9,00 ч. в кабинет химия – Модул 3 / АЕ – профилирана подготовка/ – Езикът чрез литературата
 5. 07.09.2022 г. 9,00 ч. в кабинет химия – Модул 4/ АЕ – профилирана подготовка/ – Култура и междукултурно общуване
 6. 08.09.2022 г. 9,00 ч. в кабинет химия – Модул избираем / АЕ – профилирана подготовка/- Езикът- умение за живот/
 7. 09.09.2022 г. 9,00 ч. в кабинет химия – Модул 2/БЗО – профилирана подготовка/ – Многоклетъчна организация на биологичните системи
 8. 12.09.2022 г. 9,00 ч. в кабинет химия – Модул3 /БЗО- профилирана подготовка/ – Биосфера- структура и процеси/
 9. 13.09.2022 г. 9,00 ч. в кабинет химия – Модул4 /БЗО- профилирана подготовка/ – Еволюция на биологичните процеси/
 10. 14.09.2022 г. 9,00 ч. в кабинет химия – Модул избираем/ БЗО – профилирана подготовка – Структура и процеси в биологичните системи

ГРАФИК на изпити за годишна оценка

на Васил Бисеров Михайлов – XII в клас

 1. 06.06.2022 г. 14,30 ч. в кабинет химия – Модул 2/АЕ – профилирана подготовка/-Писмено общуване
 2. 07.06.2022 г. 14,30 ч. в кабинет химия – Модул 3 / АЕ – профилирана подготовка/- Езикът чрез литературата
 3. 08.06.2022 г. 14,30 ч. в кабинет химия – Модул 4/ АЕ – профилирана подготовка/- Култура и междукултурно общуване
 4. 09.06.2022 г. 14,30 ч. в кабинет химия – Модул избираем / АЕ – профилирана подготовка/- Езикът- умение за живот/
 5. 10.06.2022 г. 14,30 ч. в кабинет химия – Модул 2/БЗО – профилирана подготовка/- Многоклетъчна организация на биологичните системи
 6. 13.06.2022 г. 14,30 ч. в кабинет химия – Модул3 /БЗО – профилирана подготовка/- Биосфера- структура и процеси/
 7. 15.06.2022 г. 9,00 ч. в кабинет химия – Модул4 /БЗО – профилирана подготовка/- Еволюция на биологичните процеси/
 8. 17.06.2022 г. 9,00 ч. в кабинет химия – Модул избираем/ БЗО – профилирана подготовка/ – Структура и процеси в биологичните системи


ГРАФИК за определяне на срочни и годишни оценки

на Васил Бисеров Михайлов – XII в клас

 1. 13.05.2022 г. , 14.30 ч. – Английски език – Общообразователна подготовка
 2. 16.05.2022 г. , 14.30 ч. – Английски език – Профилирана подготовка – Модул 1 – Устно общуване
 3. 17.05.2022 г. , 14.30 ч. – Английски език – Профилирана подготовка – Модул 2 – Писмено общуване
 4. 19.05.2022 г. , 14.30 ч. – Английски език – Профилирана подготовка – Модул 3 – Езикът чрез литературата
 5. 23.05.2022 г. , 14.30 ч. – Английски език – Профилирана подготовка – Модул 4 – Култура и междукултурно общуване
 6. 26.05.2022 г. , 14.30 ч. – Английски език – Профилирана подготовка – Избираем модул – Езикът – умение за живот
 7. 27.05.2022 г. , 14.30 ч. – Биология и здравно образование – Профилирана подготовка – Модул 2 – Многоклетъчна организация на биологичните системи
 8. 30.05.2022 г. , 14.30 ч. – Биология и здравно образование – Профилирана подготовка -Модул 3 – Биосфера- структура и процеси/
 9. 31.05.2022 г. , 14.30 ч. – Биология и здравно образование – Профилирана подготовка -Модул 4 – Еволюция на биологичните процеси/
 10. 01.06.2022 г. , 14.30 ч. – Биология и здравно образование – Профилирана подготовка – Избираем модул ” Биосфера”
 11. 02.06.2022 г. , 14.30 ч. – Биология и здравно образование – Профилирана подготовка – Избираем модул ” Структура на биологичните системи”

ГРАФИК за провеждане  на  изпити за срочна оценка

на Васил Бисеров Михайлов – XII в клас за първи срок на учебната 2021/2022 година

 1. 21.02.2022 г. от 14.30 ч. – кабинет химия – Английски език – ООП
 2. 22.02.2022 г. от 14.30 ч. – кабинет химия – Английски език – Модул 1 задължителен – Устно общуване:
 3. 23.02.2022 г. от 14.30 ч. – кабинет химия – Английски език – Модул 3 задължителен – Езикът чрез литературата
 4. 24.02.2022 г. от 14.30 ч. – кабинет химия – Английски език – Модул 5 избираем – Eзикът- умение за живот
 5. 25.02.2022 г. от 14.30 ч. – кабинет химия – Английски език – Модул 2 задължителен – Писмено общуване


ГРАФИК за провеждане  на  изпити за срочна оценка

на Васил Бисеров Михайлов – XII в клас за първи срок на учебната 2021/2022 година

 1. 11.02.2022 г. от 14.30 ч. – кабинет химия – Английски език – ООП
 2. 14.02.2022 г. от 14.30 ч. – кабинет химия – Английски език – Модул 1 задължителен – Устно общуване
 3. 15.02.2022 г. от 14.30 ч. – кабинет химия – Английски език – Модул 2 задължителен – Писмено общуване
 4. 16.02.2022 г. от 14.30 ч. – кабинет химия – Английски език – Модул 3 задължителен – Eзикът чрез литературата
 5. 17.02.2022 г. от 14.30 ч. – кабинет химия – Английски език – Модул 4 задължителен – Култура и междукултурно общуване
 6. 18.02.2022 г. от 14.30 ч. – кабинет химия – Английски език – Модул 5 задължителен – Езикът – умение за живот