ГЛАСЪТ НА РОДИТЕЛИТЕ Е ВАЖЕН ЗА НАС

За ръководството и педагогическата колегия на ПМГ „Христо Смирненски“  участието на родителите като активен партньор в учебно-възпитателната дейност винаги е било от изключителна важност.

В тази връзка още след първата седмица на обучение в електронна среда до всички родители чрез съобщение в Shkolo.bg бе изпратен електронен формуляр чрез приложението Google Forms, който да даде възможност на всеки да изрази собственото си мнение по отношение на организацията и провеждането на електронното обучение.

В анкетата се включиха  232 родители на ученици от V до ХІІ клас, които ни предоставиха ясна и обективна обратна връзка. Повече от 97% от родителите посочват, че са запознати с графика за дистанционно обучение на учениците.

94% от родителите съобщават, че учениците не срещат трудности в  използването на приложението Classroom на Google, което училището ни основно използва.

Повече от 92% от родителите смятат, че учителите помагат на учениците с насоки за тяхната самоподготовка.

42% от родителите оценяват комуникацията с учителите като отлична, 35% –  като много добра, 16% – като добра.

Едва 29% от родителите посочват, че подпомагат учениците в тяхната самоподготовка.

Повече от 76% от анкетираните родители оценяват ефекта от електронното обучение с 5 и 6, по предложената 7-степенна скала (0 до 6).

Изказваме своята благодарност към всички родители, които ни дадоха обратна връзка. Благодарим на родителите, отправили и своите препоръки към нашия педагогически колектив, с които  ще се съобразим в по-нататъшната си работа.

Ние ценим високо родителското мнение и дълбоко вярваме, че общият ни позитивизъм, съвместна дейност и добра воля ще ни водят по успешен за всички наши ученици път.