Втора регионална инициатива “STEM/STEAM ден”

На 25.06.2024 г. в ТПГ „Мария Кюри”- град Перник се проведе Втората регионална инициатива „STEM/STEAM ден“ за споделяне на педагогически практики в преподаването на природни науки. Организатор на инициативата е РУО – Перник.
Целта на събитието беше да се популяризират добрите практики в STEM направлението, които вече съществуват, като учителите, които преподават по природни науки от областта, имаха възможност да представят пред колеги своя опит, инструментариум, техники за стимулиране на интереса и креативността на учениците.
Гост на инициативата беше Изабела Бисерова, която е студент IV курс в ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя представи проведения си педагогически стаж в ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник.
Изабела Бисерова завършва ПМГ “Христо Смирненски” през 2020 година с резултат от втори задължителен ДЗИ по химия и опазване на околната среда 94 т. и оценка Отличен 5,98. В момента е завършила бакалавърска степен специалност “Химия” във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, направление “Органична химия” и допълнителен модул “Учител по химия”.
ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник е базово училище на Факултета по химия и фармация, в което Изабела проведе задължителен педагогически стаж през настоящата учебна година и успешно взе своя държавен изпит по педагогическа практика.
Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски“ поздравява Изабела Бисерова за отличното представяне и ѝ пожелава успешна реализация!