Важно за XII клас!!!

Изпращането на випуск 2020 и връчването на дипломите на дванадесетокласниците ще състои на 24..06.2020 година от 13:00 часа в двора на ПМГ.