ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

Съгласно чл.95, ал.4 от НАРЕДБА № 11 от 11.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, определям тридневен срок, в който зрелостниците лично могат да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия в кабинета на заместник- директорите.

  • 19.06.2020 г. – от 10:00 часа до 12:00 часа
  • 22.06.2020 г. – от 13:00 часа до 15:00 часа
  • 23.06.2020 г. – от 13:00 часа до 15:00 часа