БДП

План-програма по БДП 2021/2022 г..

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование.

Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване на БДП за периода 2011-2020г.

Концепция за възпитанието и обучението по безопасността на движението по пътищата в детската градина и българското училище.

Мерки за подобряване на знанията и уменията по БДП на децата и учениците/включени в Раздел V от План-програмата за придобиването на безопасността на движението по пътищата в област Перник в периода 2019-2020г./

Инструктаж за безопасни условия на обучение, възпитание и  труд в гимназията /есенно-зимен сезон 2019/2020 г./