Административни услуги

Относно:  Изпълнение на Ршение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване и резултати от наблюдение на предоставянето на услугата “Приемане и преместване на ученици в държавните и общинските училища”.

За предложения във връзка с услугата

Тел: | +35976608766

Email: pmg_smirnenski@abv.bg