Проекти

Ден на Земята – 22 април

Учениците от 9г клас, профил Биология в ПМГ „Христо Смирненски“, представиха проекти и презентации на английски език по случай Деня на Земята – 22 април, целящи да обърнат внимание на екологични проблеми, застрашаващи нашата планета, предложиха и идеи за справяне с тях.
Инициативата включваше съвкупност от умения и знания, които учениците придобиват по време на обучението си в ПМГ по ключови профилиращи предмети, а именно биология, химия, английски език и информационни технологии. Към галерията …

DSC04972

 

 

  1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА BG051PO001-4.2.05-0001 „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ” – 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015
  2. BG 051РО001 – 3.1.03-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ – 2012/2013
  3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”-2013/2014
  4. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ” – 2014г.
  5. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“2015/ 2016
  6. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ” МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“ – ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ В УЧИЛИЩАТА
  7. ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“– Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *