Съобщение

 

ИНФОРМАЦИЯ
за учениците от IV клас, които желаят да участват в Националното математическо състезание „Питагор“ на 28 април 2018 г.

1. Желаещите ученици трябва да подадат заявление в канцеларията на ПМГ „Христо Смирненски“ от 17.04. до 25.04.2018 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч. Заявлението е по образец и се подписва от родител на ученика. Ако желаете да попълните заявлението предварително, можете да го изтеглите от  тук.
2. Учениците, подали заявление, да се явят  в сградата на ПМГ“Христо Смирненски“  от 08:30 ч. до 08:45 ч. Решаването на задачите е от 09:00 ч. до 11:00 ч.
3. Всеки участник трябва предварително да се запознае с регламента за организиране и провеждане на състезанието, който можете да изтеглите от тук.                                                                                            4.Декларация за Несъгласие за обявяване резултатите от състезанието публично, можете да изтеглите от  тук.

Телефон за връзка: 076/608766

ПОКАНА

На 26.03.2018 г. от 17.30 часа в сградата на ПМГ ”Хр.Смирненски” ще се проведе заседание на Обществен съвет при следният дневен ред:
1.Разработване на становище за разпределението на бюджета за 2018 г. по дейности и размера на капиталовите разходи.

„Заедно срещу насилието”

Нестандартен час на класа под наслов „Заедно срещу насилието” проведоха на 22.02.2018 г. учениците от VІ а клас в ПМГ „Христо Смирненски” – град Перник. Инициативата е част от дейностите, заложени в Механизма за противодействие на тормоза в училището и има за основна цел формиране на умения и нагласи, недопускащи насилие в общуването и поведението на учениците. Шестокласниците изготвиха презентация, която по интересен начин разкри същността и проявите на агресията. Родители организираха интерактивни игри за усвояване на стратегии за овладяване на агресията и умения за справяне в конфликтни ситуации. За мотивиране на позитивните прояви на учениците беше създаден „Тефтер за добрини“ и табло с правила на класа. Ученици, учители и родители обединиха усилията си в утвърждаването на ПМГ „Христо Смирненски” като територия на ненасилие, на толерантност и взаимно уважение.

Съобщение

Училищното настоятелство на ПМГ „Христо Смирненски” – гр. Перник уведомява всички седмокласници и техните родители, че организира провеждането на Пробен изпит по математика на 31 март /събота/ 2018 г. от 10 часа за Националното външно оценяване и прием след VII клас.                                                                                                                                              Справки и записвания се извършват в канцеларията на училището от 26 март до 30 март от 8:00 до 17:00 часа.
Телефон за справки: 076 / 60 – 87 – 66.
Време е да проверите знанията си, за да успеете да попълните евентуални пропуски. Задачите са съобразени с темите, които са изучени до момента на провеждането на пробния изпит.

Очакваме Ви!

Ученици от ПМГ посетиха Hewlett Packard Enterprise.

Във връзка с подписаният Меморандум за сътрудничество между една от големите световни компании в IT сектора Hewlett-Packard /HP и Природоматематическата гимназия „Христо Смирненски“, ученици от професионалната паралелка „Приложен програмист“  посетиха Hewlett Packard Enterprise. Споразумението за сътрудничество обединява усилията на HP и ПМГ за осигуряването на практически стаж и обучения на учениците от новосъздадената професионална паралелка „Приложно програмиране”. Hewlett-Packard Company е  една от най-големите световни корпорации в сферата на информационните технологии. Тя е  четвъртият по големина доставчик на хардуер и услуги в областта на информационните технологии. През 2015 г. се разделя на две нови компании – HP Inc. и Hewlett Packard Enterprise. Hewlett Packard Enterprise предлага корпоративни IT системи.  Учениците се запознаха чрез презентация с историята и дейността на фирмата. След което  бяха разделени на групи по шест и посетиха лабораторията, където се запознаха с начина на управление и съхранение на данни на сървъри според предназначението им.   Показаха им няколко поколения хардуер, с които работят сървърите. Бяха запознати с безопасността  на работа на сървърите и отстраняването на грешки и повреди на отдалечени разстояния.

Волейболен турнир, посветен на Патронния празник на училището

На 20 и 21.02.2018 г. в ПМГ „Христо Смирненски” – гр. Перник се проведе волейболен турнир, посветен на Патронния празник на училището и организиран от учителите по физическо възпитание и спорт – Ани Момчилова и Габриела Валтерова.
В спортната надпревара участие взеха сборни формации от IX, X и XI клас. Във финалната среща силите си премериха отборите на X и XI клас, като с резултат 3:2 гейма победиха десетокласниците. Участниците във волейболния турнир бяха наградени с грамоти от директора на ПМГ г-жа Емилия Грозданова. Завоювалите първо място получиха торта, а останалият на второ място отбор на ХІ клас- шоколадова бонбониера.
Поздравления за всички участници в турнира и пожелания за нови бъдещи успехи!

Двоен успех за ПМГ

В съботния предиобед/10.02.2018г./ спортна зала Кракра“ бе домакин на Общинския турнир по волейбол за юноши 8-10 клас. Състезанието е етап от Ученическите игри през учебната 2017/18 г. С добре премерена игра и без особено напрежение, отборът на ПМГ „Хр. Смирненски“ спечели Общинската купа и златните медали в турнира.

Учениците от ПМГ „Хр. Смирненски“ дублираха шампионска титла, след като спечелиха общинската Купа по волейбол и при юношите 11-12 клас. В спора за златото, техни съперници бяха връстниците им от ПГОТ „Св. Ив. Рилски“ и ГПЧЕ „С. Радев“.