Съобщение!

На 20.02.2019г. /сряда / от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от V, VI, VII, VIII,  IX и X клас.

На 21.02.2019г. /четвъртък  / от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от XI и XII клас.