Съобщение

 

ИНФОРМАЦИЯ
за учениците от IV клас, които желаят да участват в Националното математическо състезание „Питагор“ на 28 април 2018 г.

1. Желаещите ученици трябва да подадат заявление в канцеларията на ПМГ „Христо Смирненски“ от 17.04. до 25.04.2018 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч. Заявлението е по образец и се подписва от родител на ученика. Ако желаете да попълните заявлението предварително, можете да го изтеглите от  тук.
2. Учениците, подали заявление, да се явят  в сградата на ПМГ“Христо Смирненски“  от 08:30 ч. до 08:45 ч. Решаването на задачите е от 09:00 ч. до 11:00 ч.
3. Всеки участник трябва предварително да се запознае с регламента за организиране и провеждане на състезанието, който можете да изтеглите от тук.                                                                                            4.Декларация за Несъгласие за обявяване резултатите от състезанието публично, можете да изтеглите от  тук.

Телефон за връзка: 076/608766