Съобщение

На 3.02.2018 г. от 9.00 часа в ПМГ“Христо Смирненски“ ще се проведе Областен кръг на олимпиадата по математика. Учениците трябва да се явят в 8.30 часа в сградата на ПМГ с ученическа лична карта или бележник.