Съобщение

На 15, 16 и 17 януари учебни занятия няма да се провеждат съгласно предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки № 1/12.01.2018г. на РЗИ – Перник

Олимпиадите ще се проведат:

Физика – 13.01.2018г от 13.00 часа   География и икономика – 14.01.2018г. от 9.00 часа в сградата на ПМГ