Успешно представяне на учениците от ПМГ „Христо Смирненски” в националния кръг на състезанието по английски език Longman Competition 2019

Успешно представяне на учениците от ПМГ „Христо Смирненски” в националния кръг на състезанието по английски език Longman Competition 2019

На националния кръг на състезанието по английски език Longman Competition, проведено на 16.03.2019 г., се явиха седем ученици от ПМГ „Христо Смирненски”, които демонстрираха отличната си подготовка по английски език.
Стефания Диянова Димитрова от ІХ а клас извоюва призовото трето място в Категория: PTE General , LEVEL 2.
Георги Емилов Колев и Лора Мартинова Валериева от V а клас се състезаваха в Категория: PTE Young Learners, Springboard. Борис Георгиев Петков от VІ а клас взе участие в Категория: PTE Young Learners, Quickmarch. Николай Красимиров Йорданов и Калина Красимирова Славчева от VІІ а клас се представиха отлично в Категория: PTE Young Learners, Breakthrough, а Радостина Руменова Антова – в Категория: PTE General , LEVEL 1 (CE).

Ръководството на ПМГ „Христо Смирненски” поздравява всички участници и техните преподаватели и им желае бъдещи успехи!