Удължаване на грипната ваканция!!!

Съгласно предписание на РЗИ с изх.№87/22.01.2019 година, грипната ваканция за учениците от област Перник  се удължава от 23.01.2019 г до 24.01.2019 г. /включително/.